др Михајло Мудринић, научни саветник - Председник Научног већа

др Станислава Горјановић, научни саветник

др Милица Марчета-Канински, научни саветник

др Зоран Шапоњић, научни саветник

др Јелена Јовановић, научни саветник

др Бојан Радак, научни саветник

др Лато Пезо, научни саветник

др Владимир Николић, научни саветник

др Зоран Миладиновић, научни саветник

 

др Дубравка Миловановић, виши научни сарадник

др Стеван Благојевић, виши научни сарадник

др Сања Остојић, виши научни сарадник

др Младен Симоновић, виши научни сарадник

 

др Соња Вељовић, виши научни сарадник

др Александра Радуловић, научни сарадник

др Небојша Беговић, научни сарадник

др Аца Јовановић, научни сарадник

др Дарко Мицић,  научни сарадник

др Јелена Сенћански, научни сарадник

др Марина Јовановић научни сарадник

дрМарија Петровић, научни сарадник

др Хади Ваиси, научни сарадник

др Саша Ђуровић, научни сарадник

др Снежана Златановић, научни сарадник

др Милош Маринковић, научни сарадник

др Данка Радић, научни сарадник