У оквиру билатералног пројекта Република Србија - Република Словенија, под бројем 337-00-110/2023-05/51, који носи назив „Употреба и менаџмент јестивих споредних продуката насталим у кућним yсловима од стране занатлија хобиста, у ХоРеКа сектору и микро предузећима” представљамо вам дискусију на тему концепта хране „Без отпада”.


Пријаве за септембарске радионице су могуће путем e-mail:

skola.primenjene.mikrobiologije@gmail.com