• др Аца Јовановић, научни сарадник

    email@iofh.bg.ac.rs
    telefon

Тим истраживачаБиотехнологија
Пројекти на којима је истраживач ангажован