• др Михајло Мудринић, научни саветник

    g.m.mudrinic@gmail.com
    telefon: +381 11 2185 243

  • Преузмите: CV истраживача
  • Кључне речи: Density Functional Theory, Heterogeneous Catalysis, Fuel Cell Technology, Computation Physics, High Energy Physics
  • Експертиза: Computational physics, Chaos theory, Medical physics, High energy physics, Distributed computing, Cloud Computing and Virtualization, Software development, Monte Carlo simulation on the LHC Computing Grid
Тим истраживачаФизичка хемија материјала: примене у водоничној енергији и заштити животне средине
Пројекти на којима је истраживач ангажован