Лабораторија за испитивање, истраживање и развој има успостављену процедуру за односе с корисницима, пријем, вредновање и доношење одлуке о жалбама и приговорима којом је обезбеђено да се са свим жалбама и приговорима поступа конструктивно, благовремено и непристрасно.

pdfПРОЦЕДУРА ЗА ОДНОС ПРЕМА КОРИСНИКУ И РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА1000.73 KB