Акредитовани истраживачко
развојни институт
Институт за општу и физичку хемију бави се основним, примењеним и развојним
истраживањима у области физичке хемије, биохемије, биофизике
и заштите животне средине.

НОВОСТИ

|све новости

Мисија

Континуирани допринос науци и развоју кроз обављање основних и примењених истраживања као и примена стечених знања за решавање различитих проблема у областима физичке хемије, биотехнологије и заштите животне средине применом физичко-хемијских метода.

Визија

Да Институт, као истраживачко-развојни ентитет, у области хемије, физичке хемије, биотехнологије и заштите животне средине буде национално и регионално препознат центар чији је циљ валоризација и импементација резултата основних, примењених и развојних истраживања код широког спектра научноистраживачких, привредних и других корисника.

сазнај више

Шта радимо?

Институт за општу и физичку хемију бави се основним, примењеним и развојним истраживањима у физичкој хемији, израдом студија и елабората, физичкохемијском анализом и давањем стручних мишљења о анализираном материјалу.

Корисници наших услуга

Сарадња ИОФХ са другим иституцијама и привредним субјектима
остварује се кроз уговоре о научно - техничкој сарадњи, примену наших
решења за конкретне техничко - технолошке проблеме,
као и кроз коришћење наших производа.


погледајте и страницу свих партнера и корисника наших услуга