• др Станислава Горјановић, научни саветник

    email@iofh.bg.ac.rs
    telefon

Тим истраживачаБиотехнологија
Пројекти на којима је истраживач ангажованPоC 5796: Zinc enrichment of waste apple pomace – sustainable strategy to combat micronutrient deficiency