• др Зоран Миладиновић, научни саветник

    email@iofh.bg.ac.rs
    telefon

Тим истраживачаБиотехнологија
Пројекти на којима је истраживач ангажованOPCW Project L/ICA/ICB-108/21(Organization for the prohibition of chemical weapons): Metabolomic Fingerprints of Schizophrenia and Bipolar Disorder