stevan blagojevicДиректор др Стеван БлагојевићИнститут за општу и физичку хемију је акредитовани истраживачко – развојни институт. Бави се основним, примењеним и развојним истраживањима у области физичке хемије, биохемије, биофизике и заштите животне средине. Сарадници Института учествују у реализацији програма и пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Фонда за иновациону делатност Републике Србије. Резултати ових истраживања публиковани су у иностраним и домаћим часописима и саопштавани на међународним и домаћим научним конференцијама. У оквиру Института је формирана и Лабораторија за испитивање, истраживање и развој, за физичкохемијске и хемијске анализе широког обима испитивања различитих узорака животне средине и контролу квалитета производа.

Сарадници Института су израдили већи број елабората и студија за кориснике у привреди. Развијен је већи број технологија за прераду отпадних сировина из прехрамбене индустрије (сурутка, пиварски квасац и др.) и за потпуно искоришћење прехрамбених сировина и добијање биолошки високо вредних прехрамбених производа, од којих се неке и награђене на смотрама проналазача. Као истраживачко-развојни институт, наша основна оријентација је решавање конкретних техничко-технолошких проблема, као и развој нових технологија и производа за широки спектар корисника у привреди.