Институт за општу и физичку хемију се налази у центру Београда у згради која је средином шездесетих година направљена за потребе факултета природних наука и Института за хемију.

Институт за општу и физичку хемију
Студентски трг 12/V, 11158 Београд, Србија
Поштански фах 45, Србија

Тел: +381 11 2185 243
Тел: +381 69 8080 406 (директор)
Мејл: tmandic@iofh.bg.ac.rs

матични број: 07013388
ПИБ: 100120737

zgrada iofh


Контакти запослених

stevan blagojevic

Стеван Благојевић
директор

sblagojevic@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2185 243

no img

Јелена Јовановић
директор истраживања и развоја

jelenaj@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2185 243

aleksandra radulovic

Александра Радуловић
руководилац лабораторије

aradulovic@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2185 243

dubravka milovanovic

Дубравка Миловановић
руководилац управљања квалитетом

dmilovanovic@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2185 243

tijana mandic

Тиана Мандић
руководилац сектора општих и правних послова

tmandic@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2185 243

branka matic

Бранкица Матић
руководилац економског сектора

bmatic@iofh.bg.ac.rs

+381 11 2635 364