• др Марина Јовановић, научни сарадник

    email@iofh.bg.ac.rs
    telefon

  • Преузмите: CV истраживача
Тим истраживачаБиотехнологија
Пројекти на којима је истраживач ангажованPoC 5786: Development of low-energy jelly drops enriched with apple and beetroot pomace for obesity prevention