• др Данка Радић, научни сарадник

    danka.radic81@gmail.com
    telefon

  • Преузмите: CV истраживача
  • Кључне речи: Биотехнологија, одржива пољопривреда, еколошка микробиологија, биоремедијација, заштита екосиситема, земљишни микроорганизми; недеструктивне методе
Тим истраживачаБиотехнологија
Пројекти на којима је истраживач ангажованПрограм ПРИЗМА 2023, Фонд за науку РС „From waste to Food and Soil Enrichment – minimizing waste by applying circular economy in fruits/vegetables processing industry“, WasteBridge, No 7439 Зелени Ваучер, Циркуларне заједнице у Србији, “Развој аналитичке методе за одређивање микотоксина у храни применом Елиса технике“Програм ПРОМИС 2023, Фонд ѕа науку РС. “Broad-range hybrid nanothermometers: towards biologically safe and technologically sound luminescent temperature sensing systems”Билатерала – научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније „Употреба и менаџмент јестивих споредних продуката насталим у кућним условима од стране занатлија хобиста, у ХоРеКа сектору и микро предузећима“