Истраживачи Института за општу и физичку хемију су до сада учествовали на бројним националним пројектима финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развија и Фонда за иновациону делатност. Такође ИОФХ има развијену међународну сарадњу са научним институцијама у региону и свету и наши истраживачи учествују на више међународних пројеката.

Детаљну листу националних и међународних пројеката на којима су тренутно ангажовани ИОФХ истраживачи ножете добити на линковима који се налазе на овој страници.