Институт за општу и физичку хемију (ИОФХ) је акредитовани истраживачко-развојни институт који се бави основним, примењеним и развојним истраживањима у области физичке хемије, биофизике и заштите животне средине. Институт је посвећен мултидисциплинарном приступу у спровођењу истраживачких и развојних пројеката као и примени и комерцијализацији резултата истраживања.

Истраживања која се спроводе у оквиру ИОФХ се могу поделити на следећих осам области: