Истраживачки тим "Физичка хемија материјала: примене у водоничној енергији и заштити животне средине" делује у оквиру подобласти:

Пројекат се бави истраживањем горивних ћелије са директним алкохолом (ДАГЦ) за преносиве апликације. Употреба ДАГЦ-а има неколико предности у поређењу са другим типовима ГЦ. Коришћење течног алкохола чини овај тип ГЦ повољним јер алкохоли имају високу густину енергије и лако се складиште и транспортују уз ниске трошкове. Изазови које треба решити за ширу употребу ДАГЦ-а су: споре анодне реакције, укрштање алкохола, управљање топлотом и водом, одржавање дугорочне стабилности и издржљивости.

fhm o1 1
fhm o1 2
fhm o1 3

Научна истраживања су мултидисциплинарнг карактера у областима хемија, физика, наука о материјалима и инжењерству са циљем да се направи искорак у развоју економичних, нано-димензионираних, Pt или катализатора без Pt са повећаном активношћу и стабилношћу у циљу побољшања перформанси и издржљивости ДАФЦ-а.

Циљ истраживања је је смањење укупне количине Pt на <0,5 мг/цм2 у МЕА горивне ћелије, без губитка ефикасности и века трајања, а други да се развије Pd катализатор на интерактивним носачима са истим перформансама. И Pt и Pd као катализатори су нанесени на нано честицама метал оксида различитих облика (TiО2 наноцеви, пролатирани наносфероиди SnО2, допирани са Ru, W и Sb).

Cинтеза органских композитних хидрогелова и неорганских композита са Н2О2; синтеза полимерних носача у облику порозних куглица погодних за енкапсулирање Н2О2; развој поступка енкапсулације Н2О2; синтеза композита на бази биоразградивих хидрогелова и Н2О2; испитивање физичко-хемијских својстава синтетисаних материјала; праћење кинетике отпуштања Н2О2, испитивање кинетике термичке дехидратације и деградације синтетисаних материјала (сарадњa ИОФХ и компаније Belinka, Словенија).

Cинтеза хибриднх материјалa на бази хидрогелова и различитих типова зеолита, као и композита графеноида и полимера, за које ће се испитивати утицај начина сушења на физичко хемијска и термичка својства. У наставку ових истраживања испитиваће се и биодеградабилност и цитотоксичност синтетисаних хидрогелова и хибридних материјала. Развој теоријских модела кинетике дехидратације различитих хибридних и композитних материјала и термичке деградације полимера у хибридним и композитним материјалима.

fhm o2 1
fhm o2 2
fhm o2 3

Карактеризација металних површина модификованих дугим и кратким ласерским импулсима и модификације површина биметалних танких слојева, легура и суперлегура ултра-кратким ласерским импулсима, у циљу побољшања њихових особина и функционалности.

Развој композитног сорпционог материјала на бази пост идустријског тексилног отпада и различитих молекулских и наноматеријала као модификатора повшине, за потребе пречишћавања отпадних вода и фотокаталитичке активности (пројекaт SORBTEX из позива ИДЕЈЕ Фонда за науку РС).

 • Развој нових материјала за преносне, транспортне и стационарне апликације за енергију водоника
 • Производња водоника путем електролизе
 • Коришћење водоника преко горивих ћелија
 • Међународна сарадња – „Ефикасно коришћење ресурса у апликацијама за претварање енергије“ (ЕЦ Контакт бр. 303024)
 • Развој микро – ЦХП 5 кВ система користећи МТ-ПЕМФЦ за комбиновану струју и грејање домаћинстава)
fhm o3 1
fhm o3 2
fhm o3 3
fhm o3 4
fhm o3 5
fhm o3 6
fhm o3 7

 • Пречишћавање зауљених отпадних вода коришћењем кућних сорпционо-филтер материјала (поступак испитан у ТЕ ТО Костолац и ТО Зрењанин, Петрохемија, Панчево и Рафинерија Панчево) Производња водоника електролизом
 • Третман воде за пиће - уклањање арсена, мангана, гвожђа, органских материја (метода примењена у Елемир Водоводу)
 • Уклањање органске материје из отпадних вода (меркаптана)
 • Течни и прашкасти детерџент-површински напон, моћ емулгације, пењење, вискозитет, раздражљивост
 • Препорука за процену квалитета перформанси чишћења детерџената за ручно прање судова-ИКВ 2002
 • ИКВ (Немачко удружење козметике, тоалетних производа, парфимерије и детерџената)
 • ИГПЦ врши истраживање и развој у многим областима заштите животне средине, као и примењена истраживања са циљем смањења различитих еколошких проблема широм земље и региона;
 • Категоризација отпада, квалитет воде, анализа амбијенталног ваздуха и земљишта коришћењем широког спектра хемијских аналитичких метода;
fhm o4 1
fhm o4 2
fhm o4 3
fhm o4 4
fhm o4 5
fhm o4 6

 • Развој материјала за заштиту од опасних хемикалија
  fhm o5 1
  fhm o5 2
  fhm o5 3
 • Развој потпуно аутоматизованих система за испитивање ефикасности заштитне опреме и детекторских комплета за одбрамбену индустрију
  fhm o5 4
  fhm o5 5
 • Деконтаминација стамбених зграда коришћењем напредне технологије оксидације
 • Развој система за деконтаминацију опасног дрвног отпада технологијом екстракције растварачима
  fhm o5 6
  fhm o5 7
Пројекти у које су укључени чланови тимаENG 7743504 Physicochemical aspects of rhythmicity in neuroendocrine systems: Dynamic and kinetic investigations of underlying reaction networks and their main compoundsEGN7673808: Sustainable implementation of textile waste in treatment of polluted water