Истраживачки тим "Заштита животне средине" делује у оквиру подобласти:

Контролa загађења (анализа вода, земљишта) и праћење ширења појединих загађујућих материја.

zas o1 1

Изолација лигноцелулозних ензима из агроиндустријског отпада у циљу одабира ензима са највећом активношћу и стабилношћу (пројекат RECAP из позива ИДЕЈЕ Фонда за науку РС).

Сарадња на дугорочном пројекту GEF-UNIDO ”Global Greenchem Innovation and Network Programme - GGINP” ће се наставити и у 2022. г.. У 2021. г., у сарадњи са Центром за чистију производњу ТМФ.

zas sustainability goals

 

Пројекти у које су укључени чланови тимаErasmus (2021-1-HR01-KA220- HED -000023012): Zero food waste education of the "Z" generation of European citizensEGN7726976: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air PollutionБилатерала – научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Савезне Републике Немачке “Development of membranes based on metalorganic frameworks (MOFs) for extraction of metals and critical raw materials from mine waste“ Erasmus+ programme, Action Type KA220-HED—Cooperation partnerships in higher education: “Zero food waste education of “Z” generation of European citizens (ZeeWaste4EU)”, Grant Agreement Number: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012Зелени Ваучер, Циркуларне заједнице у Србији, “Развој методе за одређивање цијанида у водама методом јонске хроматографије“Програм ИДЕЈЕ 2022, Фонд за науку РС. “Physicohmical aspects of rhythmicity of underlying reaction networks and their main compounds“ #7743504Програм ИДЕЈЕ 2022, Фонд за науку РС. “Integrated strategy for rehabilitation of disturbed land surfaces and control of air pollution“ (RECAP), #7726976Detector Research Development (DRD1), R&D PROPOSAL Large area muon systems, CERN, Geneva, SwitzerlanЗелени Ваучер, Циркуларне заједнице у Србији, „Развој течног детерџента за машинско прање теретних возила”