Истраживачки тим "Заштита животне средине" делује у оквиру подобласти:

Контролa загађења (анализа вода, земљишта) и праћење ширења појединих загађујућих материја.

zas o1 1

Изолација лигноцелулозних ензима из агроиндустријског отпада у циљу одабира ензима са највећом активношћу и стабилношћу (пројекат RECAP из позива ИДЕЈЕ Фонда за науку РС).

Сарадња на дугорочном пројекту GEF-UNIDO ”Global Greenchem Innovation and Network Programme - GGINP” ће се наставити и у 2022. г.. У 2021. г., у сарадњи са Центром за чистију производњу ТМФ.

zas sustainability goals

 

Пројекти у које су укључени чланови тимаErasmus (2021-1-HR01-KA220- HED -000023012): Zero food waste education of the "Z" generation of European citizensEGN7726976: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution