Истраживачки тим "Биотехнологија" делује у оквиру подобласти:

Развој нових технолошких поступака (укључујући математичко моделирање и нумеричку симулацију хемијских процеса и процеса преноса топлоте и масе) у процесној и прехрамбеној индустрији за добијање биолошки вредних компоненти функционалне хране. Управљањe нус производима индустрије воћа и поврћа, који у нашој земљи нису искоришћени. То подразумева избор одговарајућих поступака за презервацију и прераду нус производа тј. одређивање радних параметара за поступак дехидратације тропова добијених цеђењем воћа и поврћа, млевења дехидратисаних тропова и гранулисањa у циљу продужавања трајности, побољшања физичких и технолошких особина, као и искоришћења као носача микронутриената или пробиотских микроорганизама или као састојка композитног брашна за различите намене.

bio o1 1
bio o1 2
bio o1 3
bio o1 4
bio o1 5
 • Математичко моделирање и оптимизација у прехрамбеној науци и технологији, науци о материјалима и заштити животне средине
 • Моделирање нелинеарне кинетике
 • Предвиђање квалитета, према различитим параметрима квалитета према полазним материјалима, техникама претходног третмана, методама обраде и утицају различитих адитива, коришћењем математичких модела као што су: полиномски модели, вештачка неуронска мрежа, машина за вектор подршке, регресија појачаног дрвећа, случајни шумска регресија, модели мултиваријантних адаптивних регресионих сплајн-ова итд.
 • Нумеричко моделирање - спајање методе дискретних елемената / рачунарске динамике флуида за моделирање транспорта и мешања флуида и зрнастих материјала у индустрији (пужни транспортери, статички миксери, итд.), оптимизација геометрије процесне опреме
 • Статистика, хемометрија, однос задржавања квантитативне структуре, моделирање структурне једначине, итд…

Примена електрохемијских и спектрофотометријских метода за одређивање укупне редукујуће способност и антиоксидативне активности (полифенолни екстракти грожђа, комплексни узорци хране, споредни производи прехрамбене индустрије). Физичко-хемијска карактеризација дехидратисаних производа, брашна, прахова и гранулата, одређивање њихових термалних својстава и праћење стабилности и трајности током стајања. Oдређивање антидијабетогеног (редукција гликемијског индекса) пребиотског и антиканцерогеног потенцијалa, дигестибилност и сл., дехидратисаних тропова добијених цеђењем воћа и поврћа. Сарадњa са ИТНМС, Хемијским и Пољопривредним факултетoм Универзитета у Београду, Институтoм за прехрамбене технологије у Новом Саду, Технолошким факултетом у Новом Саду, Институтом за ратарство и повртарство у Новом Саду и Природно-математичким факултетoм, Универзитета у Новом Саду, Агрономским факултетом у Загребу, Хрватска и др.

Комерцијални потенцијал функционалних производа на бази брашна из различитих тропских крајева биће испитан у оквиру ТТФ пројеката планираних за 2022. Могућност везивања тешких метала (биоремедијација) за појединачне тропске крајеве и/или биогориво добијено тропском пиролизом (сарадња са ИТНМС).

Скоро три деценије спроводе се истраживања са циљем да се отпад прехрамбене индустрије валоризује на одржив начин ка економији и здрављу „нула отпада“.

 • Коришћење нуспроизвода пиварске, млечне и прерађивачке индустрије воћа и поврћа
 • Развој функционалне исхране и дијететских суплемената
 • Према ИГПЦ кнов-хов, произведени су дијететски суплементи засновани на отпаду од пиварства, са метаболичким ефектима доказаним испитивањем на људима
 • Намаз на бази сурутке – технолошко решење
 • Брашно против зрна на бази комине воћа и поврћа – патентом заштићена технологија
 • Функционална храна на бази брашна против зрна - патенти на чекању
bio o2 1
bio o2 2
bio o2 3
bio o2 4
bio o2 5

Истраживања механизма стварања нано честица селенијума (SeNPs) у мицелијуму гљива (green synthesis), сарадњa сa Биолошким факултетом, Институтом за мултидисциплинарна истраживања, УБ и др. Испитивање интеракција гљива из рода Trichoderma и различитих биљних врста (сарадњa са Универзитетом Едуконс).

Патенти:

 • Јовановић, М., Горјановић, С., Златановић, С., Петровић, М. (2020) „Поступак за добијање течног или сувог пробиотског ферментисаног млечног напитка са додатком брашна од тропа јабуке и/или цвекле предвиђеног за хуману и анималну исхрану“ 2021/13677-П-2020/0618
 • Златановић С, Горјановић С, Остојић С, Мицић Д, Пастор Ф, Калушевић А, Лаличић-Петронијевић Ј. Method for producing gluten-free flour made of apple pomace. WО2020/027683 06.02.2020.
 • Горјановић, С., Златановић, С., Јовановић, М., Ђуриш, М., Мицић, Д., Шоштарић, Т., Лопичић З. Granulates of fruit and vegetable flours with prebiotics and lactic acid bacteria P-2021/0695, 2021. Patent Application.
Пројекти у које су укључени чланови тимаPoC 5786: Development of low-energy jelly drops enriched with apple and beetroot pomace for obesity preventionPоC 5796: Zinc enrichment of waste apple pomace – sustainable strategy to combat micronutrient deficiencyBilateral cooperation Serbia-Turkey: SiMPLe, Numerical Simulation of Microwave Processing of Solid – Liquid Mixtures – Process Design and OptimizationOPCW Project L/ICA/ICB-108/21(Organization for the prohibition of chemical weapons): Metabolomic Fingerprints of Schizophrenia and Bipolar DisorderErasmus (2021-1-HR01-KA220- HED -000023012): Zero food waste education of the "Z" generation of European citizensEGN7726976: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air PollutionOPCW Project L/ICA/ICB-108/21 (Organization for the prohibition of chemical weapons) Назив пројекта: "Metabolomic Fingerprints of Schizophrenia and Bipolar Disorder" Билатерала – научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Словеније „Употреба и менаџмент јестивих споредних продуката насталим у кућним условима од стране занатлија хобиста, у ХоРеКа сектору и микро предузећима“. Билатерала – научно-технолошка сарадња између Републике Србије и Републике Турске: “SiMPLe, Numerical Simulation of Microwave Processing of Solid – Liquid Mixtures – Process Design and Optimization UNDP „Физичко-хемијска карактеризација изолационе пластике и могућности њеног искоришћења - циркуларни приступ рециклажи каблова“Erasmus+ programme, Action Type KA220-HED—Cooperation partnerships in higher education: “Zero food waste education of “Z” generation of European citizens (ZeeWaste4EU)”, Grant Agreement Number: 2021-1-HR01-KA220-HED-000023012COST: “Open Network on DEM Simulations” (ON-DEM) CA22132Програм ПРИЗМА 2023, Фонд за науку РС „From waste to Food and Soil Enrichment – minimizing waste by applying circular economy in fruits/vegetables processing industry“, WasteBridge, No 7439 Зелени Ваучер, Циркуларне заједнице у Србији, “Развој аналитичке методе за одређивање микотоксина у храни применом Елиса технике“Програм ПРОМИС 2023, Фонд ѕа науку РС. “Broad-range hybrid nanothermometers: towards biologically safe and technologically sound luminescent temperature sensing systems”TTP 2022-2023 Zinc enrichment of waste apple pomace – sustainable strategy to combat micronutrient deficiency No1139 Зелени Ваучер, Циркуларне заједнице у Србији, „Развој течног детерџента за машинско прање теретних возила”TTP 2022-2023 Low-energy vegan drops enriched with apple and beetroot pomace flour applicable in obesity prevention No1136