CMS еksперимент, задатак : Испитивање старења ћелије мионског детектора због акумулације депозита корозије или пукотина на катодама или анодама

Развој гасних детектора који моду да издрже велику радијацију хадрона (број удадних хадрона по површини до 10^15 -10^16 цм-2) који ће се користити на Великом Хадронском Сударачу (ЛХЦ) као и за будуће судараче са високом луминисценцијом честица. Ефекти старења у жичаним коморама гасног детектора, као перманентна деградација операционих карактеристика под високом радијацијом су били и остају главни проблеми приликом коришћења гасних детектора у експерименталној физици високих енергија.

cern saradnja 1

cern saradnja 2

Ефекти старења су резултат хемиских реакција које се догадјају под утицајем плазмених ефеката у бизини анода у жичаним коморама гасног детектора. Те хемиске рекције доводе до формирања депозита на површинама електрода. Полимеризација слободних радикала се сматра доминантним механизмом статења у жичаним коморама које доводи до формирања депозита који мењају проводне карактеристике електрода. Промена проводних карактеристика се манифестује у промени електромагнетног поља у жичаним коморама и доводи до смањења гас гаин (ефикасности).