Пројекат Фонда за иновациону делатност из Програма трансфера технологије у 2023. години: ТТП 1139„Поступак обогаћивања јабучног тропа цинком – одржива стратегија у борби против недостатка микронутријената у исхрани“

руководилац: др Т. Шоштарић, ИТНМС