Директор Института
др Стеван Благојевић, научни сарадник

Директор Истраживања
др Јоана Закшевска, научни саветник

 

Лабораторија

– технички руководилац лабораторије
– др Дивна Мајсторовић

 

Сектор за опште и правне послове
– Тиана Мандић, дипл. правник

 

Рачуноводство
– Бранкица Матић, шеф рачуноводства