ИОФХ је настао у оквиру ИХТМ-а који су 6. маја 1961. године формирали Влада Србије, 3 факултета и 12 великих предузећа. Групи за физичку хемију, којом је руководио академик Миленко Шушић, професор на Групи за физичку хемију ПМФ-а у Београду, придружиле су се групе за општу хемију и аналитичку хемију, па је настало Одељење за општу и физичку хемију. Касније је добио име Институт за општу и физичку хемију и припојило му се и Одељење за физичку хемију плазме. Оснивач и први директор ИОФХ био је академик Миленко Шушић.

академик Миленко Шушић

академик Миленко Шушић

Израстао је у Институт за општу и физичку хемију који је од 1982. до 1990. године био у саставу Института за физику, а од 1990. године постао самостални Институт за општу и физичку хемију. 1991. године ИОФХ регистровао се као Холдинг предузеће Институт за општу и физичку хемију. Од јануара 2005. године, одлуком Владе Србије, Холдинг ИОФХ припојен је Институту за општу и физичку хемију.
ИОФХ се од свог оснивања бавио основним, примењеним и развојним истраживањима у физичкој хемији, испочетка највише проучавањем појава на граници чврсто-флуид, термалном анализом, физичком хемијом растопа, електрохемијом комплексних једињења. У ИОФХ-у су урађени бројни дипломски и магистарски радови и докторске дисертације. Стечена знања кроз основна истраживања сарадници ИОФХ-а успешно су применили за решавање многих проблема насталих у различитим процесима производње, као и кроз нове технологије и производе које су освојили.
Неки резултати примењених истраживања ИОФХ остварених као технологије или производи: тантал кондензатори с чврстим електролитом, филтри различите финоће за пречишћавање флуида, филтри за пречишћавање расхладних флуида, аутоматске саморегенеративне станице за сушење и пречишћавање компримованих гасова, аутоматски саморегенаративни уређај за сушење флуида, уређај за мерење влажности гасова и температуре, 17 решења о увођењу у наоружање ЈНА, производња воденог стакла, производња зеолита у праху, производња гранулисаних зеолита, производња белих пунила, производња детерџената и компактних детерџената са зеолитом, сушење пиварског квасца, Диабет 2 (препарат за регулисање нивоа шећера и холестерола у крви).
Сви наведени производи и технологије остварени су у производњи и неки од њих били су најбољи извозни производи бивше Југославије. Тако су у Бирачу-Зворник изграђене фабрике воденог стакла, зеолита у праху, гранулисаних зеолита и белих пунила, у Талину фабрика воденог стакла и зеолита у праху, а технологија за производњу зеолита користи се и у фабрици Зеолите Мира, Мира, Италија. Зеолит из Бирача, Зворник, произведен по технологији ИОФХ, био је најбољи извозни производ бивше Југославије крајем осамдесетих година прошлог века. Бирач, Зворник је у то време покривао око 50% европског тржишта и око 30% светског тржишта зеолита.