Представљање студије „Решавање еклошких проблема насталих радом Термоелектрана Никола Тесла А и Б“ у Скупштини града Београда 3.06.2004. године

Представљање студије „Решавање еклошких проблема насталих радом Термоелектрана Никола Тесла А и Б“ у Скупштини града Београда 3.06.2004. године

 

Представљање студије „Решавање еклошких проблема насталих радом Термоелектрана Никола Тесла А и Б“ у Скупштини града Београда 3.06.2004. године

Представљање студије „Решавање еклошких проблема насталих радом Термоелектрана Никола Тесла А и Б“ у Скупштини града Београда 3.06.2004. године

 

Представљање Института на Фестивалу науке у Београду, 3.12.2010. год.

Представљање Института на Фестивалу науке у Београду, 3.12.2010. год.

 

Представљање Института на Фестивалу науке у Београду, 3.12.2010. год.

Представљање Института на Фестивалу науке у Београду, 3.12.2010. год.

 

Свечано уручивање сертификата о акредитацији Лабораторије ИОФХ, 26.05.2008.

Свечано уручивање сертификата о акредитацији Лабораторије ИОФХ, 26.05.2008.

 

Наступ на Смотри проналазача у Београду, 5.05.2008. год., освојена златна медаља с ликом Николе Тесле

Наступ на Смотри проналазача у Београду, 5.05.2008. год., освојена златна медаља с ликом Николе Тесле

 

Посета научне делегације из Кине, 1.04.2008. год

Посета научне делегације из Кине, 1.04.2008. год

 

Представљање на сајму „Бизнис база“, у Београду 29.11.2012. год.

Представљање на сајму „Бизнис база“, у Београду 29.11.2012. год.

 

Представљање на сајму „Бизнис база“, у Београду 27.11.2013. год.

Представљање на сајму „Бизнис база“, у Београду 27.11.2013. год.

 

Узорковање лигнита на ПК „Дрмно“, 25.09.2007. год.

Узорковање лигнита на ПК „Дрмно“, 25.09.2007. год.

 

Елаборати и студије

Елаборати и студије

 

Предавање у Истраживачкој станици у Петници, 4.09.2005.

Предавање у Истраживачкој станици у Петници, 4.09.2005.

 

Предавање у Истраживачкој станици у Петници, 4.09.2005.

Предавање у Истраживачкој станици у Петници, 4.09.2005.

 

На конференцији „Physical Chemistry 2004“, Београд 22.09.2004. год.

На конференцији „Physical Chemistry 2004“, Београд 22.09.2004. год.

 

На конференцији „Physical Chemistry 2006“, Београд 29.09.2006. год.

На конференцији „Physical Chemistry 2006“, Београд 29.09.2006. год.

 

На конференцији „Physical Chemistry 2010“, Београд 22.09.2010. год.

На конференцији „Physical Chemistry 2010“, Београд 22.09.2010. год.

 

На конференцији „Physical Chemistry 2012“, Београд 28.09.2012. год.

На конференцији „Physical Chemistry 2012“, Београд 28.09.2012. год.

 

На конференцији ICOSEC у Београду, 29.06.2013. год.

На конференцији ICOSEC у Београду, 29.06.2013. год.

 

Одбрана студије на Стручном савету ЕПС-а, 27.11.2012. год.

Одбрана студије на Стручном савету ЕПС-а, 27.11.2012. год.

 

Одбрана доктората Александре Радуловић

Одбрана доктората Александре Радуловић

 

Одбрана доктората Дивне Мајсторовић

Одбрана доктората Дивне Мајсторовић

 

На конференцији „Теорија и пракса науке у друштву: изазови и перспективе“, Београд, 14.11.2012. год.

На конференцији „Теорија и пракса науке у друштву: изазови и перспективе“, Београд, 14.11.2012. год.