Институт за општу и физичку хемију а.д., 11158 Београд Студентски трг 12/V, поштански фах 45, Србија
матични број:07013388
ПИБ:100120737

Телефони:
Директор 011/2637-569; e-mail: sblagojevic@iofh.bg.ac.rs
Директор истраживања др Јоана Закшевска; e-mail: jzakrzewska@iofh.bg.ac.rs
Рачуноводство 011/2635-364; e-mail: bmatic@iofh.bg.ac.rs
Технички руководилац Лабораторије 069/8080419; e-mail: dmajstorovic@iofh.bg.ac.rs
Сектор за опште и правне послове 011/2185-243; e-mail: tmandic@iofh.bg.ac.rs
Одељење за детерџенте 011/2187-690; stevan.blagojevic@gmail.com
Одељење за термалну анализу 011/2182-389; e-mail: sostojic@iofh.bg.ac.rs