Осим истраживања у оквиру пројеката Министарства науке, истраживачи ИОФХ у протеклих десетак година радили су доста и на другим истраживачким пројектима: пречишћавање зауљених отпадних вода, уклањање арсена из воде за пиће, безотпадне технологије за прераду нуспроизвода из прехрамбене индустрије (пиварски квасац, сурутка), технологије за потпуно искоришћење прехрамбених сировина (соја, млеко)