Истраживачи ИОФХ учествују у реализацији 10 научно-истраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја (4 пројекта основних истраживања, 4 пројекта интердисциплинарних истраживања и 3 пројекта технолошког развоја)

Основна истраживања:

1. Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са модеилирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима, ЕВ. бр. 172015 руководилац проф. др Љиљана Колар-Анић, укупно 30 истраживач-месеци
(наши сарадници: др З. Жујовић, др Милош Бељански, мр Стеван Благојевић, мр Небојша Беговић);

2. Порозни материјали на бази оксида у заштити животне средине од генотоксичних супстанци, ЕВ. бр. 172018, руководилац проф. др Вера Дондур, укупно 12 истраживач-месеци
(наш истраживач: др Александра Радуловић);

3. Интеракције мембрана са унутарћелијским и апопластичним простором: изучавања биоенергетике и сингализације користећи биофизичке и биохемијске методе, ЕВ.бр. 173040, руководилац проф. др Жељко Вучинић, укупно 10 истраживач-месеци
(наш истраживач: др Јоана Закжевска);

4. Аутоматско резоновање и истраживање података, ЕВ. бр. 174021, руководилац др Предраг Јаничић, укупно 12 истраживач-месеци
(наши истраживачи: др Милош Бељански, др Мирјана Павловић);
Пројекти ИИИ:

5. Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мориторингу деградираних станишта, ЕВ. бр. 43010, руководилац др Соња Вељовић-Јовановић, укупно 10 истраживач-месеци
(наши истраживачи: др Станислава Горјановић, др Десанка Сужњевић);

6. Литијум-јон батерије и горивне ћелије – истраживање и развој, ЕВ.бр. 45014, руководилац проф. др Славко Ментус, укупно 48 истраживач-месеци
(наши истраживачи: М. Дашић, Д. Мајсторовић, Јелена Сенћански, Биљана Томић-Туцаковић);

7. Биомаркери у неуродегенеративним и малигним процесима, ЕВ. бр. 41005, руководилац проф. др Павле Анђус, укупно 12 истраживач-месеци
(наши истраживачи: др Јоана Закжевска, др Зоран Миладиновић);

Пројекти технолошког развоја:

8. ГЕОПОЛИМЕРИ – Развој технологије за конверзију индустријског отпада у функционалне материјале, ЕВ. бр. 34026, руководилац др Мирослав Комљеновић, укупно 2 истраживач-месеца
(наш истраживач: др Зоран Миладиновић);

9. Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама, ЕВ. бр. 31093, руководилац: др Бранислав Симоновић руководилац др Бранислав Симоновић, укупно 63 истраживач-месеци
(наши сарадници: др Бранислав Симоновић, др Станислава Горјановић, др Лато Пезо, др Младен Симоновић, мр Аца Јовановић, мр Сања Остојић, Дарко Мицић, Константин Карајовић);

10. Осмотска дехидратација хране – енергетски и еколошки аспекти одрживе производње руководилац, ЕВ. бр. 31055, руководилац проф. др Љубинко Левић, укупно 45 истраживач-месеци
(наши истраживачи: др Мирјана Павловић, др Лато Пезо, мр Сања Остојић, мр Аца Јовановић, О. Ковачевић, Снежана Златановић, Сања Станојловић);