Лабораторија постоји колико и сам ИОФХ. Развојем Лабораторије развијао се и ИОФХ. Лабораторија је савремено организована и потпуно опремљена за извођење веома различитих лабораторијских испитивања. Организационо је у саставу ИОФХ, али позиционо у организацији је самостална и директно везана за директора ИОФХ. Одвојена је од било каквог непосредног утицаја на резултате својих лабораторијских испитивања од осталих организациних делова.

Делатност Лабораторије чини основу рада целог ИОФХ. Око њене делатности су се развиле све друге делатности Института.
Лабораторија се бави различитим областима основних и примењених испитивања и истраживања кроз Одељења за аналитичка испитивања и термалну анализу.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИТИЧКА ИСПИТИВАЊА обавља анализе угља, кокса и пепела, различитих материјала, седимената, земљишта и грађевинских материјала, загађујућих материја у ваздуху, води и земљишту, анализе воде за пиће, површинских, подземних и отпадних вода, анализе детерџената и производа кућне хемије као и материјала и амбалаже који се користе у индустрији.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕРМАЛНУ АНАЛИЗУ се бави испитивањем промена и процеса који настају при промени температуре материјала (DSC, TGA, DMA).