Уговори о научно-техничкој сарадњи:

Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду
Хемијски факултет Универзитета у Београду
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду
Државни универзитет у Новом Пазару
Институт за нуклеарне науке Винча, Лабораторија за заштиту зрачења и заштиту животне средине
Институт за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд
Институт за хемију, технологију и маталургију, Центар за хемију, Београд
Институт за земљиште, Београд