Истраживачи Института за општу и физичку фемију учествују на три пројекта програма ИДЕЈЕ који финансира Фонд за науку Републике Србије. Сврха програма ИДЕЈЕ је финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

istrazivaci na projektima ideje

  • EGN7726976: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution
  • EGN7673808: Sustainable implementation of textile waste in treatment of polluted water
  • ENG 7743504 Physicochemical aspects of rhythmicity in neuroendocrine systems: Dynamic and kinetic investigations of underlying reaction networks and their main compounds