plan integriteta

У складу са чланом 96.ст.1. Закона о спречавању корупције (Службени гласник РС бр.35/2019. 88/2019,11/2021) прописана је обавеза доношења Плана интегритета за правна лица чији је  оснивач и власник Република Србија.

Директор Института за општу и физичку хемију а.д. је у поступку доношења Плана интегритета донео:

Са садржином донесених аката се можете упознати кликом на горенаведен линкове.