Институт ради анализе из свог обима акредитације, а на основу урађених анализа даје и стручна мишљења о анализираном материјалу (производу).

Осим анализа из обима акредитације ИОФХ ради и друге физичкохемијске анализе (термална анализа (DSC, TGA, DMA), хемијски састав, електрохемијске анализе, XRPD анализе (одређивање кристалне структуре, полиморфног облика и др.), одређивање трагова елемената или једињења, различите врсте анализа детерџената, средстава за прање и чишћење, одређивање различитих физичкохемијских параметара и др.