Лабораторија за испитивање, истраживање и развој

Лабораторија постоји колико и сам ИОФХ. Развојем Лабораторије развијао се и ИОФХ. Лабораторија је савремено организована и потпуно опремљена за извођење веома различитих лабораторијских испитивања. Организационо је у саставу ИОФХ, али позиционо у организацији је самостална и директно везана за директора ИОФХ. Одвојена је од било каквог непосредног утицаја на резултате својих лабораторијских испитивања од осталих организациних делова.
Лабораторија ИОФХ је акредитована код Акредитационог тела Србије, акредит. број 01-377 (обим акредитације).

3.2.1.  Делатност Лабораторије

Делатност Лабораторије чини основу рада целог ИОФХ. Око њене делатности су се развиле све друге делатности Института.
Лабораторија се бави различитим областима основних и примењених испитивања и истраживања кроз Одељења за.
–            материјале
–            заштиту животне средине
–            детерџенте
–            термалну анализу
–            биохемију и биофизику
–            НМР
–            електрохемију

 

Акредитацијом су обухваћена Одељења за:

  1. материјале,
  2. заштиту животне средине
  3. детерџенте
  4. термалну анализу

која се баве узорковањем и испитивањем узорака из обима акредитације.
Технички руководилац Лабораторије руководи радом Лабораторије. Лабораторија је преко техничког руководиоца директно подређена директору ИОФХ.

Rukovodstvo IOFH

 

lab-istrazovanje-razvoj