• др Саша Ђуровић, научни сарадник

    email@iofh.bg.ac.rs
    telefon

Тим истраживачаБиотехнологијаЗаштита животне средине
Пројекти на којима је истраживач ангажованErasmus (2021-1-HR01-KA220- HED -000023012): Zero food waste education of the "Z" generation of European citizensEGN7726976: Integrated Strategy for Rehabilitation of Disturbed Land Surfaces and Control of Air Pollution