Тим истраживачаБиотехнологијаЗаштита животне средине
Пројекти на којима је истраживач ангажован