• др Бојан Радак, научни саветник

    bojanradak57@gmail.com
    telefon

  • Кључне речи: Laser spectroscopy, vibrational energy transfer, laser patterning, environmental chemistry, green chemistry
  • Експертиза: Photoacoustic laser spectroscopy, thermal lensing, vibrational energy transfer, BASIC programming, management, organization
Тим истраживачаЗаштита животне средине
Пројекти на којима је истраживач ангажован